• Vytváříme povědomí

  o tématech jako je odpadové hospodářství & využívání druhotných surovin…

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Formou různých soutěží a praktických činností

Odpady

Zaměření na vznik různých odpadů. Jeho třídění a následnou recyklaci. Děti získávají informace a osvojí si tak pozitivní přístup a návyk danému tématu.

Recyklace

Proč recyklovat a jak lze různé druhy odpadů recyklovat. Vysvětlit principy a přínosy recyklace, samozřejmě následné využívání druhotných surovin.

Upcyklace

Předcházení vzniku odpadu a jak toho lze docílit. Praktické činnosti s přímou účastí dětí, která povede k zamyšlení se nad podstatou denního spotřebovávání.

Zábavně naučné povídání pro děti
Vzbudíme zájem dětí formou různých soutěží

Co se dozvíte o odpadech?

Odpady už dávno nejsou to co bývaly.

Smyslem výuky je přiblížit dětem, jakým způsobem nás odpady každý den ovlivňují.

Co lze z naší strany podniknout aby odpady vůbec nemusely vznikat.

Recyklace může být zábava!

Děti rádi pozorují co se kolem nich děje.

Proto je dobré jim ukázat příklady správných recyklačních návyků.

Pojem šetření přírodních zdrojů bude dětem připadat jako samozřejmost.

Budoucnost Upcyklace

Praktické ukázky úpravy materiálů před tím, než se případně stanou odpadem.

Starý výrobek děti použijí k výrobě dalšího užitečného předmětu.

Prostě zábava a kreativita vytváření něčeho nového.

Co jsou naše přírodní zdroje?

Přírodní zdroje naší planety jsou pro život a vývoj lidí nepostradatelné.

Vzdělávat ty nejmenší o recyklaci odpadu co nejvíce. Pak mohou naše děti vyrůstat s povědomím o využívání odpadů a porozumět zachovávání přírodních zdrojů.

Koneckonců, jsou to naše děti, které zdědí naši planetu.

Naši lektoři přistupují k dětem zábavnou formou

Dokážeme komunikovat s dětmi na jejich úrovni porozumění

Jakým způsobem naši lektoři vyučují?

 • Nejlepší učitel je ten, který dokáže ty nejtěžší věci, vysvětlit tím nejjednodušším způsobem
 • Začínáme u toho, co děti již znají, od jejich otázek
 • Na přednáškách se dětí hodně ptáme a ukazujeme jim, jaký to má vztah k tomu, co se dozvědí
 • Cílem přednášek je oboustranná radost ze vzděláváním
 • Chceme, aby naše děti získali kladnější vztah k životnímu prostředí

Vzdělávat odlišným způsobem

 • Výuka předškolních dětí formou her a soutěží
 • Rozvíjíme přirozenou zvídavost, chválíme je a odměňujeme
 • Probudit kritické myšlení, které je přirozenou součástí období dospívání
 • Vzdělávání musí děti nějak změnit v důsledku jeho poznání a zkušeností
 • Školu hrou už navrhoval Jan Amos Komenský
  .

Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!

J.A. Komenský

Partneři

Napište nám!

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se nás zeptat na cokoliv, co Vás zajímá.

Translate »